X

De första patienterna har vaccinerats i Bangladesh med vårt ETEC-vaccin

I slutet av oktober startade vår placebokontrollerade fas I/II-studie i Bangladesh. I den kommer vårt ETEC-vaccin (EnteroToxigenic Escherichia Coli) att utvärderas gällande säkerhet och immunsvar från vuxna ned till 6 månaders spädbarn. Studien genomförs under ett amerikanskt IND (Investigational New Drug Application) och omfattar cirka 450 barn.

Varje år insjuknar mer än 400 miljoner människor och hundratusentals dör av diarrésjukdom orsakad av ETEC-bakterier. Värst drabbas barn under fem år utvecklingsländer. Diarrésjukdomarna påverkar också barns utveckling negativt.  Svåra diarréer kan orsaka undernäring och ge bestående hjärnskador. Barns hälsa är grunden för hälsosamma och på sikt fungerande samhällen. Därför arbetar Scandinavian Biopharma, Göteborgs Universitet, och amerikanska ideella hälsoorganisationen PATH tillsammans för att få fram ett nytt effektivt vaccin mot ETEC. ”Den här kliniska studien vi nu startat är ett viktigt första steg för att visa att vårt vaccin kan förbättra barns chanser att förebygga diarrésjukdomar som idag dödar mer än 600 000 barn i tredje världen – varje år”, säger Björn Sjöstrand, VD för Scandinavian Biopharma.

Även resenärer drabbas ofta av diarré på semesterresan i tropiska länder. ETEC-bakterier är orsaken till att nära på varannan resenär i dessa länder drabbas av diarré. Det är då inte en fråga om liv eller död utan snarare om att semestern förstörs.

Studien genomförs vid det världsledande diarréforskningsinstitutet icddr,b (International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh).

”Det känns fantastiskt kul att vi kommit så här långt. Både vi och våra samarbetspartners har under många år burit på en dröm om att få fram ett ETEC vaccin. Tack vare studien i Bangladesh börjar vi närma oss vårt mål med att få fram ett vaccin som räddar liv i tredje världen”, säger Björn Sjöstrand.

För ytterligare information, kontakta: Björn Sjöstrand, VD: 0727-125 120, Bjorn.sjostrand@scandinavianbiopharma.se

Family1

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.