X

Vi lyfts fram i vetenskaps- och innovationstidningen EU Research magazine, från Europeiska unionen

Tidningen EU Research är en världsledande publikation för vetenskaplig forskning. Tidningen lyfter fram de mest lovande projektresultaten inom en rad områden, med fokus på ett visst tema i varje nummer.

Vi är oerhört glada över att vårt vaccinutvecklingsprojekt lyfts fram i det 100: e numret av tidningen EU Research. I länken kan du läsa hela artikeln om vårt EU-finansierade ETVAX-projekt – det första orala vaccinet i världen mot ETEC-orsakad diarré.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.