X

Scandinavian Biopharma har beviljats 7,4 miljoner Euro från EU för kliniska prövningar av ETVAX® – ett nytt och unikt diarrévaccin

Scandinavian Biopharma har i tuff internationell konkurrens beviljats ett anslag på 7,4 miljoner Euro för kliniska prövningar av ETEC-vaccinet ETVAX®. Prövningarna kommer genomföras i Zambia och Gambia. ETVAX® är ett nyutvecklat vaccin som avser skydda mot diarré orsakad av ETEC – en bakterie som orsakar hundratusentals dödsfall per år hos barn i låg- och medelinkomstländer.

”Vi är fantastiskt glada och stolta för detta positiva besked. Detta är ett erkännande på att vi har ett forskningsprojekt i världsklass som förhoppningsvis kommer att rädda många barns liv i framtiden. Bidraget kommer att påskynda den kliniska utvecklingen av vårt vaccin och vara ett mycket värdefullt bidrag till finansieringen av en fas I studie i Zambia med efterföljande fas IIb studie i Gambia. Studierna planeras starta under första halvåret av 2019.”, säger Björn Sjöstrand, VD på Scandinavian Biopharma.

Projektanslaget finansieras till stor del av EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon2020 via organisationen European and Developing Countries Clinical Trials Partnership Association (EDCTP). EDCTP finansierar klinisk forskning för att påskynda utvecklingen av nya eller förbättrade läkemedel, vacciner och diagnostik mot hiv/aids, tuberkulos, malaria samt andra fattigdomsrelaterade infektionssjukdomar i Afrika söder om Sahara med fokus på kliniska prövningar i fas II och III.

 

This project is a part of the EDCTP programme supported by the European Union (RIA2017S-2024).

 

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.