Enterotoxinbildande Escherichia coli, ETEC, är en ledande orsak till svåra diarréer hos barn under fem år i låg- och medelinkomstländer och den vanligaste orsaken till ”turistdiarré” hos resenärer, militärer och vårdpersonal som reser till subtropiska/tropiska regioner. Värst drabbas barn i låg- och medelinkomstländer där en infektion kan påverka den kognitiva utvecklingen negativt och i många fall leda till döden.

Vad är ETEC?

Escherichia coli, E. Coli, är ett gemensamt namn på en grupp bakterier som normalt förekommer i tarmfloran hos människor och andra djur. De flesta E. Coli bakterierna är ofarliga, men en del kan orsaka sjukdom. ETEC är en typ av E. Coli-bakterie som orsakar kraftig diarré genom kolonisering av tunntarmen via kolonisationsfaktorer (CF) eller coli-yt-antigen (CS), som tillåter bakterien att producera och frisätta två typer av toxiner: heat-labile toxin (LT) och/eller heat-stable toxin (ST). Över 25 typer av CFs och CSs har blivit identifierade, dock är det ett fåtal som dominerar den kliniska bilden. Toxinerna stimulerar tarmen till utsöndring av vätska och elektrolyter vilket leder till diarré.

 

ETEC-infektioner

ETEC sprider sig via intag av kontaminerad mat och vatten. Infektionerna orsakar ofta svåra vattniga diarréer i kombination med magkramper. Övriga förekommande, men mindre vanliga, symptom innefattar feber, illamående med eller utan kräkningar, frossa, aptitlöshet, huvudvärk, muskelvärk och uppblåst mage. Symptomen debuterar vanligtvis 1–3 dagar efter exponering. Den avgörande riskfaktorn är beroende av destination, med regionala skillnader.

 

ETEC i resenärer

Ungefär 80 miljoner resenärer besöker varje år subtropiska / tropiska destinationer. Att resa till låg- och medelinkomstländer innebär en risk för reserelaterade sjukdomar. Minst 35 miljoner resenärer drabbas av turistdiarré (TD) varje år. Den vanligaste orsaken till TD är ETEC som årligen orsakar cirka 15 miljoner fall.

TD-symptomen varar vanligtvis upp till fem dagar, men kan fortsätta i upp till två veckor (eller längre i drygt 10% av fallen). Med hänsyn till detta riskerar en stor del av semestern eller affärsresan att bli förstörd på grund av TD. Hos 3–17% av alla resenärer utvecklas ytterligare hälsokomplikationer till följd av TD-infektion, inklusive långvariga eller kroniska mag- och tarmsjukdomar som till exempel IBS.

 

ETEC i låg- och medelinkomstländer

Diarré är den näst vanligaste orsaken till barnadödlighet. Barn i åldersgruppen 0–5 år är extremt utsatta och sårbara; mer än 90% av alla barn som dör före 18 års ålder, dör innan de fyllt fem. Barnadödligheten visar hur väl ett samhälle fungerar (socialt, ekonomiskt, hälsomässigt och miljömässigt). Globalt sett inträffar ungefär 1.7 miljarder diarréfall hos barn under fem års ålder per år, vilket leder till ungefär 712 000 dödsfall. ETEC är en ledande orsak till diarrésjukdomar hos barn i låg- och medelinkomstländer.

Hög diarrésjukdomsincidens är så starkt kopplad till en negativ fysisk och kognitiv utveckling hos barn i låg- och medelinkomstländer att många experter börjat betrakta diarré som en form av akut undernäring.