X

Reckitt väljer Scandinavian Biopharma som distributör för Nutramigen-sortimentet i Norden

Reckitt har utsett Scandinavian Biopharma som distributör för deras Nutramigen-sortimentet i Norden. Produkterna klassas som livsmedel för speciella medicinska ändamål, Food for Special Medical Purposes (FSMP), och används av spädbarn och småbarn med komjölksproteinallergi.

”Nutramigen är det senaste tillskottet i vår innovativa produktportfölj inom barnhälsa. Vi är otroligt stolta över att lansera produkterna som en del av vårt åtagande att förbättra barns hälsa, säger Björn Sjöstrand”, VD Scandinavian Biopharma.

Nutramigen är världsledande inom kostbehandling av komjölksproteinallergi. Den vetenskapliga evidensen, med dokumentation från över 70 kliniska studier, och den långa kliniska erfarenheten är imponerande.

Komjölksproteinallergi är en immunologisk reaktion mot ett eller flera av proteinerna i komjölk och är den vanligaste födoämnesallergin under barndomen.  Det är vanligt att allergin är det första steget i en ”allergisk marsch” – ett förlopp där olika allergier avlöser varandra. Därför har spädbarn med komjölkproteinsallergi en större risk än genomsnittet att utveckla astma, eksem och andra födoämnesallergier. Det är därför viktigt att sätta in rätt specialnäring så tidigt som möjligt.

”Denna satsning stöder vår övergripande strategi att ge människor i hela världen ett längre och bättre liv. Vårt gemensamma mål, både för Nutramigen-sortimentet och för vårt världsledande ETEC-vaccinprojekt, där vi utvecklar det första vaccinet i världen mot diarré orsakad av ETEC, är att förbättra barns livskvalitet genom att erbjuda högkvalitativa produkter för hälso- och sjukvård”, avslutar Björn Sjöstrand.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.