X

Nya ETVAX®-data kommer att presenteras under VASE, en konferens som ska väcka innovation och påskynda forskningen och utvecklingen av enteriska vacciner

Trots världens behov av att fokusera på COVID-19 har problemen med diarrésjukdomar inte försvunnit. Barn dör fortfarande, de får långsiktiga hälsokonsekvenser och nya insatser behövs fortfarande akut. Vaccines Against Shigella and ETEC (VASE) Conference, som anordnas den 28 och 30 september, kommer att ge viktiga uppdateringar om vacciner som utvecklas mot Shigella, ETEC och andra diarrépatogener.

Konferensen samlar de skarpaste hjärnorna inom diarrévaccin-området; världsledande forskare, centrala beslutsfattare, vaccinindustrirepresentanter, myndigheter, internationella hälsoorganisationer, ledande forskningsinstitut och andra experter runt om i världen som alla delar samma mål – att diskutera framsteg och globala strategier för att påskynda forskningen och utvecklingen av enteriska vacciner.

Även om en del icke-covid-19-forskning har bromsats så har vi viktiga forskningsframsteg att dela med oss ​​av. 2 av de 18 presentationerna på VASE belyser vår ETEC -vaccinkandidat ETVAX®. Prövningsledaren Anu Kantele, Helsingfors universitetssjukhus, kommer att presentera data från vår avslutade fas 2b prövning i Benin där ETVAX® utmärkta säkerhet och immunogenicitet bekräftades. Dr Nsofwa Sukwa, från Center for Infectious Disease Research i Zambia, kommer att presentera resultat från vår nyligen avslutade fas 1 studie i Zambia där ETVAX® visades vara säkert och immunogent hos zambiska vuxna och barn.

 Detta är verkligen en konferens för oss som bryr sig om att förbättra folkhälsan och rädda liv genom att minska förekomsten av diarrésjukdomar.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.