X

Vi blir fler och välkomnar nu Maria Fernanda Ehrman

Välkommen Fernanda till vårt team på Scandinavian Biopharma.  Maria Fernanda Ehrman har en Filosofie magisterexamen inom Bioteknologi med huvudämnet “Purification and characterization of enzyms from babaco latex”.

–Fernanda kommer arbeta som laboratorieingenjör och ansvara för att utveckla och validera analysmetoder, planera, förbereda och praktisk utföra mikrobiologiska och kemiska analyser, säger Dilek Merdol QC chef på Scandinavian Biopharma.

-Jag ser fram emot att möta de nya utmaningar som Scandinavian Biopharma kommer erbjuda. Det är spännande att arbeta med utvecklingen av ett nytt vaccin som har potential att rädda många liv, säger Fernanda.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.