X

Scandinavian Biopharma utökar sin portfölj med Coagadex® – den första och enda skräddarsydda behandlingen för patienter med brist på koagulationsfaktor X

Scandinavian Biopharma har tecknat ett distributionsavtal med Bio Products Laboratory Limited (BPL) för deras unika faktor X-bristprodukt Coagadex®. Coagadex® är den första och enda skräddarsydda behandlingen för patienter med brist på koagulationsfaktor X i Europa. Produkten ges för att behandla och förhindra blödning hos patienter med ärftlig brist på faktor X.

Patienter med ärftlig faktor X-brist saknar faktor X, ett protein som behövs för att blodet ska levra sig med följden att sår slutar blöda. Hos dessa patienter levras inte blodet som det ska, vilket leder till svårstoppad blödning och till dålig sårläkning. Allvarligt drabbade individer, vanligtvis barn, har en ökad risk för blödning i hjärnan, i lungorna eller i mag-tarmkanalen, vilket kan vara livshotande. Ärftlig faktor X-brist är mycket sällsynt och cirka 700 patienter i Europa har denna diagnos.

”Vi är väldigt glada att kunna göra denna unika produkt tillgänglig för patienter i Norden och Baltikum. De hittills tillgängliga behandlingarna har varit utformade för andra blödningssjukdomar och innehåller utöver faktor X större mängder andra proteiner, såsom faktorer II och IX. Genom att man med Coagadex® ersätter exakt den faktorn som saknas förbättras säkerhetsprofilen för produkten jämfört med kombinationsprodukterna“, säger Lisa Sandberg, Marknadschef på Scandinavian Biopharma.

Om Coagadex®
Coagadex® är ett koncentrat av human koagulationsfaktor X, ett protein som behövs för att blodet ska levra sig. Faktor X i Coagadex® framställs ur plasma från människa. Det används för att behandla och förhindra blödning hos patienter med ärftlig brist på koagulationsfaktor X. Coagadex® ersätter saknat faktor X och gör att blodet kan levras normalt. Faktor X-brist är sällsynt och Coagadex® är klassificerades som särläkemedel (ett läkemedel som används vid sällsynta sjukdomar). Produkten godkändes först av Food and Drug Administration (FDA) i oktober 2015. 2016 beviljades Coagadex® ett godkännande för försäljning som gäller inom hela EU.

Om Scandinavian Biopharma
Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv. Vi utvecklar det första vaccinet i världen som ska skydda både resenärer och endemiska populationer mot diarré orsakad av ETEC. Vi distribuerar ett brett sortiment av biologiska specialistläkemedel med fokus på vacciner och immunglobuliner i Europa.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.