X

Scandinavian Biopharma erhåller finansiell support från USAMRAA för utvecklingen av det orala turistdiarrévaccinet ETVAX®

Den 25 september ingick Scandinavian Biopharma ett avtal med USAMRAA (United States Army Medical Research Acquisition Activity) för att finansiera tillverknings -och utvecklingsaktiviteter för vårt diarrévaccin mot ETEC, som är den vanligaste orsaken till turistdiarré. Finansieringen påskyndar även vårt program för låg- och medelinkomstländer. Det långsiktiga målet med USAMRAAs finansiella support är att få vaccinet godkänt i USA och förhindra diarré hos deras utlandsstationerade personal.

I april i år rapporterade Scandinavian Biopharma lovande preliminära resultat från sin fas 2b-studie för det drickbara diarrévaccinet ETVAX® hos finska resenärer som rest till Benin, Västafrika.

Det preliminära resultatet bekräftar ETVAX® utmärkta säkerhet och immunogenicitet. Även om målet med en skyddseffekt på 70% inte nåddes, konstaterades ett mycket bredare signifikant skydd (PE = 56%) mot all svår diarré, oavsett patogen, troligtvis beroende på att ETEC hittades i 75% av alla svåra diarréfall. Den signifikanta skyddseffekten (52%) som sågs mot alla ETEC- och bakteriella co-patogener och parasiter, trots den höga incidensen av enteropatogener, ger en fingervisning om att punktestimatet skulle vara betydligt högre om det var en lägre frekvens av enteropatogener.

”Vi är stolta över att vi fått finansiering från USAMRAA för tillverknings- och utvecklingsaktiviteter. Det är både en bekräftelse på våra lovande resultat från studien i Benin och en validering av våra återstående aktiviteter som förväntas leda till en registrering av vårt ETEC-vaccin ETVAX®, säger Björn Sjöstrand vd på Scandinavian Biopharma.


Om ETVAX®
Scandinavian Biopharma utvecklar, tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet och den internationella hälso-organisationen PATH, ett nytt oralt ETEC-vaccin för både resenärer och barn under 5 år i låg- och medelinkomstländer där ETEC fortsätter vara en ledande orsak till diarrésjukdomar. Programmen finansieras huvudsakligen av EU:s ramprogram för forskning och innovation- Horizon 2020, genom EDCTP och SME-Instrument, DFID och Vinnova.

ETVAX® är det enda ETEC-vaccinet i sen klinisk utvecklingsfas. ETVAX® starka säkerhetsdata, immunogenicitet och tidiga skyddsdata från Benin särskiljer tydligt vaccinet från andra vaccinkandidater som utvecklas mot ETEC. Ett framgångsrikt utvecklingsprojekt av ETVAX® kommer att fylla ett stort medicinskt behov hos såväl barn i låg- och medelinkomstländer som resenärer. I dagsläget finns inte något registrerat vaccin mot ETEC-inducerad diarré.

Om Scandinavian Biopharma
Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv. Vi utvecklar det första vaccinet i världen som ska skydda både resenärer och endemiska populationer mot diarré orsakad av ETEC. Vi distribuerar ett brett sortiment av biologiska specialistläkemedel med fokus på vacciner och immunglobuliner.

Om USAMRAA
The United States Army Medical Research Acquisition Activity (USAMRAA) ingår i the Department of Defense’s (DoD).

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.