X

Dagens Industri har utsett oss till Gasellföretag!

Scandinavian Biopharma har blivit tilldelad titeln och utmärkelsen ”Gasellföretag” av Dagens Industri, DI. Detta innebär att vi tillhör de företag i Sverige som växer snabbast, är lönsamma och har sunda finanser.

DI Gasell är ett pris som delas ut av tidningen Dagens Industri till Sveriges snabbast växande företag. Tidningen arrangerar under hösten gasellfester i varje län och på den sista galan som hålls i Stockholm utses Sveriges Supergasell, vilket är det företag som vuxit snabbast i Sverige de senaste tre åren. DI vill uppmärksamma företag som skapar jobb för människor och driver tillväxt för Sverige och vill samtidigt inspirera andra att följa i samma fotspår.

Begreppet gasell myntades på 80-talet av den amerikanska ekonomen och författaren David Birch. Han ansåg att det är de mindre, snabbväxande företagen som skapar flest nya arbetsmöjligheter och jobb. Mindre än en procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas gaseller.

Under 2018 slog Scandinavian Biopharmas distributionsverksamhet ett nytt omsättningsrekord. Omsättningen ökade då från 51,3 MSEK 2017 till 81,3 MSEK 2018 vilket motsvarar en tillväxt på hela 58%. Sedan Scandinavian Biopharma grundades i slutet av 2009, har verksamheten haft en fantastisk utveckling och varit lönsamt sedan 2013. Bolaget har sedan 2013 haft en årlig positiv växt som summerar till totalt 338 procent. Den starka utvecklingen har fortsatt under 2019 och vi ser med tillförsikt fram mot 2020.

 

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.