X

Nytt poliovaccin i Sverige

Poliovaccinering

Polio, eller barnförlamning som sjukdomen också kallats, var under den första halvan av förra seklet en mycket vanlig sjukdom i Sverige. Idag anses polio vara utrotat i Västeuropa.

Sjukdomen debuterar med feber, huvudvärk, illamående och kräkningar och kan, i ett fåtal fall, inom några dygn följas av förlamningar i såväl extremiteter som andningsmuskulatur. Om andningsmuskulaturen drabbas är risken för dödlig utgång stor.

Europa är numera förklarat poliofritt (2002). Sjukdomen håller på att utrotas med hjälp av vaccin, men förekommer fortfarande i en del länder i Afrika och Asien. Vaccination mot polio ingår i grundskyddet som alla svenska barn får på barnavårdscentralen och i skolan, men man kan i vuxen ålder behöva ytterligare vaccinationer mot polio tex inför en utlandsresa. Vaccination mot polio är även aktuellt för alla barn och vuxna som inte genomgått ett komplett vaccinationsschema tex invandrare från vissa delar av världen. För individuell rådgivning skall man vända sig till sin läkare.

Nytt poliovaccin introduceras nu i Sverige

Scandinavian Biopharma Distribution introducerar nu det danska poliovaccinet på den svenska marknaden.

Produkten tillverkas av danska Statens Serum Institut (SSI) och Scandinavian Biopharma är ombud för SSI:s vacciner i Sverige. SSI har tillverkat poliovaccin sedan 1955 och poliovaccinet används sedan länge i våra grannländer Danmark och Finland. Vaccinet har varit registrerat i Sverige sedan 2009 och finns för beställning och omgående leverans hos SBL Vaccin Distribution.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.