X

Nu finns det ett diagnostiskt snabbtest- PerioPruvTM som snabbt och säkert kan påvisa om man löper risk för tandlossning. Scandinavian Biopharma kommer att presentera det nya hjälpmedlet på flera möten under hösten

Scandinavian Biopharma kommer att ställa ut på parodontologföreningens höstkurs och årsstämma i oktober samt på Swedental & Odontologiska rikstämman i Göteborg under november. Riksstämman är den svenska tandvårdens främsta forum för inspiration och utveckling. Här träffas alla branschaktörer för att ge och få en aktuell bild av forskning, produktnyheter och framtid. Svenska parodontologföreningen har som syfte att främja utvecklingen av parodontologin som vårdgren inom svensk tandvård och främja vetenskap och efterutbildning av specialister inom ämnesområdet. För oss känns det viktigt att informera och diskutera hur detta test skall kunna användas på ett optimalt sätt inom vården.

PerioPruvTM

Det är ett diagnostiskt snabbtest för att se om man har en aktiv parodontal infektion (risk för tandlossning). Det mäter antikroppar i saliv mot två proteiner som endast produceras av bakterierna A.a och eller P.g vid aktiv infektion i tandfickor. Testet ger ett snabbt och tydligt svar inom 10 minuter.

 Vad tillför PerioPruvTM?

Upp till 40 % av alla vuxna svenskar lider av kronisk parodontit som i värsta fall kan leda till tandlossning. Tack vare PerioPruvTM kan dessa riskpatienter lättare identifieras. PerioPruvTM är ett mycket bra komplement till traditionell visuell diagnostik. Tack vare sin känslighet kan testet detektera pågående infektion i väldigt tidigt skede och på så vis kan rätt behandling sättas in tidigt och minska risken för tandlossning. PerioPruvTM används också som ett uppföljningsverktyg för att se om behandlingen ger önskat resultat. Testet är också ett mycket bra kommunikationsverktyg som tydliggör diagnosen och därigenom ökar motivationen hos patienten att behandla sin parodontala infektion.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.