Immunglobuliner

Immunglobuliner, eller antikroppar, är stora Y-formade proteiner som framför allt produceras av plasmaceller och som används av immunsystemet för att neutralisera patogener såsom bakterier och virus.

Vi erbjuder en portfölj av immunglobulinbehandlingar för att tillgodose en rad olika och unika behov hos patienter inom flera olika områden.

  • Umanbig är en lösning av humant immunglobulin mot hepatit B.

  • Umanbig är en lösning av humant immunglobulin mot hepatit B.

  • Venbig tillhör en grupp läkemedel som kallas immunsera och immunglobuliner. Venbig är en lösning av humant immunglobulin mot hepatit B (proteiner som agerar som antikroppar) för intravenös administrering.

  • Grafalon hör till en grupp läkemedel som kallas immunsuppressiva. Dessa läkemedel används för att hindra kroppen från organavstötning efter transplantation eller vid transplantation av celler.