X

Scandinavian Biopharma rekryterar Anna Hill som Clinical Operations Manager

Scandinavian Biopharma är i sen klinisk utvecklingsfas med flera pågående kliniska studier för ETEC vaccinkandidaten ETVAX® och förstärker nu sin organisation genom att rekrytera Anna Hill till den nya positionen Clinical Operations Manager. Anna kommer ha det övergripande ansvaret för företagets kliniska utvecklingsprogram och ansvara för att säkerställa att pågående och framtida kliniska prövningar utförs högkvalitativt och effektivt. Anna har en gedigen erfarenhet från liknande positioner hos läkemedelsbolag som Moberg Pharma och Amgen.

– För att kunna genomföra vårt ambitiösa kliniska utvecklingsprogram behöver bolaget förstärka inom Clinical Operations. Annas erfarenhet och kompetens kommer väl till pass och jag är glad över att hälsa henne välkommen till oss, säger Björn Sjöstrand, VD på Scandinavian Biopharma.

– Att få vara med om att utveckla verksamheten inom kliniska prövningar hos ett nytänkande och expansivt företag som Scandinavian Biopharma är en mycket spännande utmaning. Jag ser fram emot att få bidra till utvecklingen av vaccin som ämnas komma även barn inom låg-och medelinkomstländer till del. Jag tror att jag passar väl in i denna process då jag kan kombinera mina tidigare erfarenheter med den starka drivkraft som finns hos Scandinavian Biopharma, säger Anna Hill.

Initialt kommer Annas fokus ligga på ETVAX® kliniska prövningsprogram i Afrika. 2019 påbörjades en fas I studie i Zambia som har som syfte att etablera den optimala dosen av ETVAX® för barn samt att undersöka fördelarna med en boosterdos. Zambiastudien kommer att följas av en Fas IIb studie i Gambia med syftet att fastställa säkerhet, immunsvar och skyddseffekt av ETVAX®.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.