ON-GOING STUDIES

Studie OEV-128 – Fas IIB i barn 6–18 månader i Gambia

Målet med den planerade studien är att undersöka säkerhet och skyddseffekt av ETVAX® mot måttlig till svår diarré orsakad av ETEC över en 1-2 års-period. Två doser av ETVAX® kommer att ges med 14 dagars mellanrum följt av en boosterdos dag 90. En randomiserad, placebo-kontrollerad och dubbel-blind fältstudie kommer att utföras på 5000 gambiska barn.

Projekter delfinansieras av EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon2020 via organisationen European and Developing Countries Clinical Trials Partnership Association (EDCTP).