X

Nya ETVAX®-data kommer att presenteras under VASE, en konferens som ska väcka innovation och påskynda forskningen och utvecklingen av enteriska vacciner

Nya ETVAX®-data kommer att presenteras under VASE, en konferens som ska väcka innovation och påskynda forskningen och utvecklingen av enteriska vacciner

Trots världens behov av att fokusera på COVID-19 har problemen med diarrésjukdomar inte försvunnit. Barn dör fortfarande, de får långsiktiga hälsokonsekvenser och nya insatser behövs fortfarande akut. Vaccines Against Shigella and ETEC (VASE) Conference, som anordnas den 28 och 30 september, kommer att ge viktiga uppdateringar om vacciner som utvecklas mot Shigella, ETEC och andra diarrépatogener.

Konferensen samlar de skarpaste hjärnorna inom diarrévaccin-området; världsledande forskare, centrala beslutsfattare, vaccinindustrirepresentanter, myndigheter, internationella hälsoorganisationer, ledande forskningsinstitut och andra experter runt om i världen som alla delar samma mål – att diskutera framsteg och globala strategier för att påskynda forskningen och utvecklingen av enteriska vacciner.

Även om en del icke-covid-19-forskning har bromsats så har vi viktiga forskningsframsteg att dela med oss av. 2 av de 18 presentationerna på VASE belyser vår ETEC -vaccinkandidat ETVAX®. Prövningsledaren Anu Kantele, Helsingfors universitetssjukhus, kommer att presentera data från vår avslutade fas 2b prövning i Benin där ETVAX® utmärkta säkerhet och immunogenicitet bekräftades. Dr Nsofwa Sukwa, från Center for Infectious Disease Research i Zambia, kommer att presentera resultat från vår nyligen avslutade fas 1 studie i Zambia där ETVAX® visades vara säkert och immunogent hos zambiska vuxna och barn.

Detta är verkligen en konferens för oss som bryr sig om att förbättra folkhälsan och rädda liv genom att minska förekomsten av diarrésjukdomar.

Om Scandinavian Biopharma
Scandinavian Biopharma är ett forskningsbaserat biotechföretag. Tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet och den internationella hälsoorganisationen PATH utvecklar Scandinavian Biopharma ett nytt ETEC-vaccin för barn och vuxna i endemiska länder och resenärer till högriskdestinationer. Vi på Scandinavian Biopharma är fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.

Utvecklingsprogrammet finansieras huvudsakligen av EDCTP, som stöds av Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, samt PATH och Amerikanska Armén (USAMMDA).

Scandinavian Biopharma har också en omfattande distributionsverksamhet i Europa med ett brett sortiment av biologiska specialistläkemedel, med fokus på vacciner och immunoglobuliner.

Om ETEC
Enterotoxinbildande Escherichia coli (ETEC) är en av de främsta orsakerna till diarrésjukdom. Infektionen sprids ofta via kontaminerat vatten eller mat. I låg- och medelinkomstländer inträffar ungefär 1,7 miljarder diarréfall per år hos barn under fem år. ETEC står för en stor andel av dessa fall och leder till ca 400 000 dödsfall årligen. Diarréepisoder i små barn är även förknippat med en ökad risk för undernäring. Undernäringen påverkar barnets fysiska och kognitiva utveckling och kan avgöra ett barns framtida inlärningsförmåga, utbildningsnivå samt framtida inkomster. Den kan också leda till en ökad risk att drabbas av andra allvarliga infektionssjukdomar.

ETEC är även den vanligaste orsaken till ”turistdiarré” som årligen drabbar ca 35 miljoner resenärer, militärer och vårdpersonal som reser till tropiska och subtropiska regioner.

Om ETVAX®
Det finns i dagsläget inte något vaccin mot ETEC och ETVAX® är det enda vaccinet mot ETEC i sen klinisk utvecklingsfas. De kliniska studierna har bekräftat en utmärkt säkerhetsprofil, ett starkt immunsvar och lovande skyddsdata. Ett vaccin mot ETEC skulle fylla ett stort medicinskt behov framför allt hos barn i låg- och medelinkomstländer och resenärer.

www.scandinavianbiopharma.se

Archive

Press

Go to MyNewsdesk

We are a research-based specialty biopharma company determined to give people worldwide a longer and better life.